Missie/Visie

Missie
Het doel van Unybox  voor de klant is ervoor te zorgen dat er geen omkijken meer is naar de kinderhoek, het werk wordt door ons uit handen genomen en er wordt gezorgd voor top service! De kinderhoek wordt elke maand schoongemaakt en onderhouden en het speelgoed wordt gecontroleerd en eventueel vervangen.
Het doel van Unybox is ook om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren en student een mogelijkheid te geven tot werk, stage of projecten. Met Unybox willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven weer aan het werk te kunnen. Dankzij de verscheidenheid in werk, zoals productie en logistiek werk, wat Unybox kan verschaffen, kunnen de kwaliteiten van ieder individu naar buiten komen Ook wil Unybox jongeren en studenten een kans geven om aan projecten te werken binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO), wat de komende jaren meer en meer belang zal spelen bij bedrijven. Verder heeft Unybox het beste mee voor mens en milieu. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk gerecyclede producten en materialen te gebruiken voor alles waar Unybox mee bezig is.

Visie
Over 5 jaar wil Unybox een afzetgebied hebben wat tenminste de drie noordelijke provincies omvat. Er wordt begonnen met verkopen van meubels en abonnementen in Leeuwarden en omstreken. Vanaf daar wordt er opgeschaald naar Friesland en uiteindelijk Noord- Nederland. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren en studenten aan het werk hebben. Samen met partner WerkPro wordt er gezorgd voor een wereld met minder verzuim.